Zittingsdata

De volgende zittingsdata zijn (onder voorbehoud) vastgesteld.

  • 28 maart 2024
  • 25 april 2024
  • 23 mei 2024
  • 27 juni 2024

De zittingen zijn in beginsel openbaar en worden gehouden in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22 te 2514EN Den Haag. Voor informatie kunt u contact opnemen met de griffie, telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m donderdag van 10:00 uur tot 13:00 uur.