Zittingsdata

De volgende zittingsdata zijn (onder voorbehoud) vastgesteld:

31 augustus 2023

28 september 2023

26 oktober 2023

30 november 2023

21 december 2023 

De zittingen zijn in beginsel openbaar en worden gehouden in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22 te 2514 EN Den Haag. Voor informatie kunt u contact opnemen met de griffie, telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 13:00 uur.