Zittingsdata

De volgende zittingsdata zijn vastgesteld:

26 augustus 2021

23 september 2021

28 oktober 2021

25 november 2021

16 december 2021

 

De zittingen zijn in beginsel openbaar en worden gehouden in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22 te 2514 EN Den Haag. Voor informatie kunt u contact opnemen met de griffie, telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 13:00 uur.

NB.  In verband met het coronavirus kunnen in deze periode alleen procespartijen en degenen die hen bijstaan de hoorzittingen bijwonen.