Zittingsdata

Voor de komende periode zijn de volgende zittingsdata vastgesteld:

- 29 november 2018

- 20 december 2018

De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22 te 2514 EN Den Haag. Voor informatie kunt u contact opnemen met de griffie, telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 13:00 uur.