Zittingsdata

De volgende zittingsdata zijn vastgesteld:

28 juli 2022

29 september 2022

27 oktober 2022

24 november 2022

22 december 2022

De zittingen zijn in beginsel openbaar en worden gehouden in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22 te 2514 EN Den Haag. Voor informatie kunt u contact opnemen met de griffie, telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 13:00 uur.

NB.  In verband met het coronavirus kunnen in deze periode alleen procespartijen en degenen die hen bijstaan de hoorzittingen bijwonen.