Zittingsdata

De volgende zittingsdata zijn vastgesteld:

26 januari 2023

23 februari 2023

30 maart 2023

20 april 2023

29 juni 2023

De zittingen zijn in beginsel openbaar en worden gehouden in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22 te 2514 EN Den Haag. Voor informatie kunt u contact opnemen met de griffie, telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 13:00 uur.