Zittingsdata

De volgende zittingsdata zijn vastgesteld:

25 februari 2021

25 maart 2021

28 april 2021

27 mei 2021

24 juni 2021 

De zittingen zijn in beginsel openbaar en worden gehouden in het gebouw van de Raad van State, Kneuterdijk 22 te 2514 EN Den Haag. Voor informatie kunt u contact opnemen met de griffie, telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 13:00 uur.

NB.  In verband met het coronavirus kunnen in deze periode alleen procespartijen en degenen die hen bijstaan de hoorzittingen bijwonen.