Wet

De toepasselijke wettekst vindt u in de Wet dieren, Hoofdstuk 8, paragraaf 5.